Mikroklimato stebėjimo sistema

Mikroklimato stebėjimo sistema – galimybė stebėti uždaros erdvės temperatūra bei drėgmę, gauti pranešimus dėl drėgmės ir temperatūros nuokrypių, priskirti vartotojams specifines mikroklimato zonas, kurias jie gali koreguoti, keisti ribas nuo kurių gauni pranešimus dėl nuokrypių, keisti zonų pavadinimus ir kt.

Mikroklimato sistemas naudoja muziejai, bibliotekos, gamyklos, kurioms reikia stebėti ir palaikyti tinkamą mikroklimatą, kad užtikrintų saugomų rinkinių laikymą.

mikroklimatas

Temperatūra

Temperatūros davikliai fiksuoja temperatūrą patalpose ir siunčia duomenis į duomenų bazę. Taip gaima stebėti vykstančius temperatūros svyravimus bėgant laikui.

Drėgmė

Mikroklimato stebėjimo sistema leidžia stebėti ir kontroliuoti patalpų drėgmę. Davikliai fiksuoja drėgmės lygį ir duomenis siunčia į duomenų bazę.

Zonos

Sistema leidžia susikurti reikiamas patalpų zonas ir jas stebėti atskirai. Kiekvienai zonai, galima parinkti nustatymus ir sekti reikiamus duomenis. Nustatyti ribas, pagal kurias sistema reaguos ir siųs pranešimus būtent pagal tą zoną.

Diagramos

Sistemos naudotojas gali pasirinkęs norimą laikotarpį matyti visą temperatūrų ar drėgmės pokyčių diegramą. Diagramoje matosi kievienos dienos temperatūros vidurkis.