Robotikos projektai mokyklos klasėse

Robotika – tai mokslas ir žaidimas viename, kuris padeda atskleisti konstravimo, kūrybos bei programavimo talentus!

Robotikos programos skirtos ugdyti ir skatinti mokinių inovatyvius techninius gebėjimus pasitelkiant šiuolaikines pažinimo priemones – išmaniąsias informacines technologijas.

robotic

Žinios

Užsiėmimų metu vaikai įgyja žinių apie robotikos mokslą. Lavina kūrybiškumą, techninius bei programinius įgūdžius.

Modernumas

Mokiniai užsiimdami robotikos mokslu dibra su naujausiais ir moderniausias robotikos rinkiniais, kuie yra pritaikyti pagal mokinių lygį.

Įgūdžiai

Robotika lavina kūrybinius, mokslinius, techninius robotų konstravimo įgūdžius, kurie vaikams yra labai įdomūs bei naudingi jų tobulėjimui.

Programavimas

Užsiėmimų metu mokiniai ne tik atlieka techninius konstravimo darbus, bet tai ką sukonstruoja paverčia "gyvais" - suprogramuoja jų veikimą/judėjimą.

mok

Programa padės moksleiviams:

Mūsų komanda:

komanda